个人工具

UbuntuHelp:DialupModemHowtoSr

来自Ubuntu中文

跳转至: 导航, 搜索

<<Include(Tag/ContentCleanup)>> Na ovoj strani ćemo pokušati da vam pomognemo u instaliranju drajvera za vaš modem i osposobljavanju istog za dialup konekciju. Strana se sastoji se iz dva glavna dela:

 • Identifikovanje vrste modema i instaliranje potrebnih drajvera
 • Konfigurisanje konekcije ka provajderu

Nažalost ovo nije automatski odrađeno prilikom same instalacije Ubuntu-a, ali ovo je radna verzija i nadamo se da će biti poboljšana u budućim izdanjima. Ova strana često upućuje na druge veb strane i traži od vas da download-ujete određeni software. Za to će vam biti potreban još jedan računar, i način da prebacite podatke sa računara koji je na vezi na onaj drugi (npr. flopi diskete, USB stikovi, CD-R diskovi, lokalna mreža).

Instalacija drajvera za vaš modem

U suštini, postoje dve vrste modema:

 1. Softverski modemi (Vinmodemi), koji su obično PCI ili USB uređaji, ili su ugradjeni u današnje racunare i laptopove: Neki od njih nisu podržani pod Linuxom, neki jesu. Ako ste kupili vaš računar ili modem nedavno (posle 2000.), šanse su, da imate jedan od ovih modema. Vinmodemi su kombinacija hardvera znanog kao čipset (mnogo manje nego u pravim hardverskim modemima) i softvera (pisanog za windows operativne sisteme). Linmodem je Vinmodem koji radi pod Linux kernelom. Ovo se može postići zahvaljujući Linmodems.org projektu.
 2. Hardverski modemi, koji se na primer priključuju na serijski port i procesiraju komande sami: postali su prilično retki, ali su odlično podržani.

Softverski modemi

Korišćenje scanModem alata

Postoje različiti drajveri. Da bi ste našli odgovarajući za vaš modem, otvorite linmodems.org, pročitajte stranu, i sačuvajte scanModem alatku (koja će prepoznati samo PCI i USB, ali ne i ISA modeme). Iskopirajte je na radnu povrsinu na vašem Ubuntu računaru, otvorite komandnu liniju (terminal) i ukucajte sledeće:

 $ cd ~/Desktop
 $ gunzip scanModem.gz 
 $ chmod +x scanModem 
 $ ./scanModem

Gunzip će 'otpakovati' fajl, chmod će ga obeležiti kao izvršni fajl, i ./scanModem će ga pokrenuti. Ako vam zatraži da odradite nešto kao root ili dobijete izlaz su - root, samo ispred komande koja se od vas traži ukucajte "sudo", npr. $ sudo modprobe snd-intel8x0m. scanModem će skenirati vaš modem i reći vam koji je i kako ga podesiti. On ga neće podesiti umesto vas. Ali posle pokretanja, videćete nove direktorijume, uključujući i 'Modem' direktorijum. Pročitajte read1st.txt i modemdata.txt iz direktorijuma 'Modem', i vidite da li je vaš modem prepoznat. Ovo nije, kao što je svima poznato, neposredno čitanje i možda ćete morati pročitati još ponešto na gorepomenutoj strani kako bi ste saznali koji su vam drajveri potrebni. Nakon toga analizirajte delove koji slede kako biste našli najlakši način da instalirate taj drajver pod Ubuntu-om. Obaveštenje: Za mnoge od sledećih drajvera, biće potrebno da omogućite universe/multiverse repozitorijume.Pogledajte AddingRepositoriesHowto. Ovo zahteva od vas da imate ispravnu internet konekciju. Takođe možete potražiti i sačuvati pakete na drugom računaru i prebaciti ih na vaš Ubuntu računar sa http://packages.ubuntu.com/ . Budite pažljivi sa međusobnom zavišnjošću paketa... Proverite poruku na ovom forumu kako da na drugi način stignete do paketa koristeći LiveCD na drugom računaru koji poseduje internet konekciju i CD rezač: http://www.ubuntuforums.org/showpost.php?p=893732&postcount=6

Ako kompajlirate iz izvornog koda

Na putu do podešavanja drajvera za vaš modem, mozda če te morati da ih morate kompajlirati iz izvornog koda. U tom slučaju, pre kompajliranja, uradite sledeće: Ubacite instalacioni CD. Ako ste instalirali vaš ubuntu sistem sa novog Dapper Desktop CD-a, moraćete da dodate taj CD u listu repositorijuma u vašem paket menadzeru (synaptic). Ovo je prilično prosto, samo pratite uputstva nako što ubacite Desktop CD u CD-ROM. Ako ne koristite grafičko okruženje, možete dodati CD u listu repositorijuma tako što će te u konzoli otkucati sledeće:

sudo apt-cdrom add

Ako ste instalirali koristeći alternate instaler, CD je već ubačen u listu repositorijuma i ne morate ga ponovo dodati.

sudo apt-get install build-essential linux-headers-`uname -r`

Ako vam treba više paketa za kompajliranje, možete ih naći na http://archive.ubuntu.com - uvek proverite da vaš sistem zadovoljava sve međuzavisnosti pre nego što instalirate neki od paketa sa ovog sajta. Sajt će izlistati broj zavisnosti za svaki paket. Proverite da su te zavisnosti instalirane pre nego što instalirate novi paket. Možete koristiti Synaptic ili njemu ekvivalentan program za upravljanje paketima, da bi ste proverili instalirane pakete.

Modemi podržani od strane ALSA drajvera (snd_atiixp_modem, snd_via82xx_modem, snd_intel8x0m)

U slučaju da Modem/ModemData.txt kaže da se modem može podesiti učitavanjem (modprobe) modula snd_atiixp_modem, snd_via82xx_modem or snd_intel8x0mcd, ovaj deo može biti bitan za vas. Potreban vam je sl-modem-daemon paket.

 • Ukoliko možete da se povežete na internet iz Ubuntua, možete instalirati paket/demon tako što će te osposobiti multiverse repositorijum i nakon toga instalirati sl-modem-daemon paket.
 • Ukoliko ne možete da se povežete na internet iz Ubuntua, potražite paket koristeći http://packages.ubuntu.com/ , sačuvajte (link do .deb paketa se nalazi pod tekstom "Architecture") i prebacite paket za verziju Ubuntua na vaš Desktop. Nakon što ste proverili da ne postoji još neki .deb paket na vašem Desktopu, otvorite terminal (Alt+F2, otkucajte gnome-desktop -Ubuntu- ili konsole -Kubuntu, pritisnite enter), i ukucajte ili kopiraj-nalepite sledeće komande:
cd ~/Desktop
sudo dpkg -i *.deb

Sada možete obrisati .deb fajl koji ste koristili, ukoliko je instalacija bila uspešna.

 • Da podesite vašu zemlju, pokrenite sudo dpkg-reconfigure sl-modem-daemon -plow i pratite uputstva u terminalu. Ponovo pokrenite proces sa sudo /etc/init.d/sl-modem-daemon restart
 • Za dalje informacije kako podesiti proces (ukoliko ne radi), pogledajte sledeće "tekst" fajlove (koristeći tekst editore kao što su gedit ili nano): /etc/default/sl-modem-daemon i/ili /usr/share/doc/sl-modem-daemon/README.Debian
 • Sada možete preći na korišćenje alata za biranje (pogledajte sadržaj ove wiki strane; za slmodeme najbolje je koristiti wvdial).
 • Ukoliko dobijete sledeću gresku
FATAL: Module slamr not found.
SmartLink modem driver not available for this Kernel. Please read README.Debian
or try to install the package sl-modem-modules-2.6.15-20-686. Exiting...
invoke-rc.d: initscript sl-modem-daemon, action "start" failed.
Moraćete da pratite uputstva pod sekcijom "Modemi podržani od strane Smartlink drajvera" na ovoj wiki strani.

Modemi podržani od strane Smartlink drajvera

Obaveštenje: Svaki put kada ažurirate Linux kernel, moraćete ponovo da iskompajlirate drajver za vaš modem. Ovo je obično slučaj kada prelazite sa jedne verzije Ubuntua (npr. 5.10 Breezy Badger) na drugu (npr. 6.06 Dapper Drake).

Pripreme

Ovo su koraci kroz koje ćete morati da prođete prvi put kada instalirate ovaj drajver, ovim samo proveravamo da su svi potrebni paketi instalirani.Biće vam potrebni sledeći paketi: build-essential fakeroot gcc3.4 kao i "linux headers" paket, linux-headers-ARCH, gde je ARCH arhitektura racunara, da saznate koja je vaša ukucajte sledeću komandu u terminalu $ uname -r, koja bi trebala da ima izlaz VERSION-XX-ARCH (gde je ARCH vaš kernel, npr. 386, 686, 686-smp, k7 or k7-smp ukoliko koristite Intel, powerpc za PPC ...). Takođe morate instalirati izvorni kod samog Smartlink drajvera sa sledećim paketima: sl-modem-source sl-modem-daemon. Možete instalirati sve gore navedene pakete odjednom.

Kompajliranje drajvera

Sada možete koristiti module-assistant da bi kompajlirali i instarilali drajver:

 1. $ sudo module-assistant auto-install sl-modem
 2. $ sudo depmod -a (ova komanda ažurira listu dostupnih modula)
Osposobljavanje modema

Prepravite "SLMODEMD_COUNTRY="-liniju u fajlu /etc/default/sl-modem-daemon tako da sadrži vašu državu. Ostale linije bi trebale da su u redu, bez dodatnih prepravki. Na kraju, pokrenite $ sudo modprobe slamr i $ sudo /etc/init.d/sl-modem-daemon restart i uređaj /dev/modem bi trebao da se pojavi. Sada možete podesiti vašu dialup konekciju. (P.S. Ukoliko nešto ne radi kako bi trebalo, restart računara bi mogao da pomogne.)

Obaveštenje o alternativnim drajverima za neke Smartlink modeme

Neki Smartlink modemi (oni koji koriste ALSA drajver) ne moraju kompajlirati. Primer je vinmodem na HP Pavilion zv5120us laptopu (koji koristi snd-atiixp-modem drajver). Pogledajte scanModem izlaz ukoliko je vaš slučaj ovakav. Da bi ste osposobili takav modem, pogledajte deo "Modemi podržani od strane ALSA drajvera", ili obaveštenje ispod. Obaveštenje na linmodems.org: Preuzeto sa http://archives.linmodems.org/21040

Slamr has ceased to be the appropriate driver under more current 2.6.n kernels
 If your modem controller is one of these

   PCI ID    modem controller name/source   low_level_driver
  =======    ===============  =======     =================    
  1002:434d     ATI              snd-atiixp-modem
  1002:4379     ATI                 "
  1106:3068     VIA              snd-via82xx-modem
  10b9:5451     ALI 5451 audio with modem   snd-ali5451-modem 
  8086:????      many Intel controllers    snd-intel8x0m
  10de:00d9     Nvidia Corp             "
  1039:7013     SIS 630               "
   Others?                        "

Specijalna uputstva za Dapper 6.06

Zbog GREŠKE in Ubuntu Dapper, možda ćete morati da pratite sledeća uputstva, umesto gore spomenutog kompajliranja modula. Prvo, proverite da li je greška ispravljena. Ukoliko jeste, možete koristiti gore spomenuta uputstva. Uputstvo koje sledi je preuzeto odavde.

 1. Pročitajte ovaj dokument u celosti pošto se naredni koraci nadovezuju na gore spomenute, tako da bi ste trebali da odradite pripreme koje su već navedene, ali možete izostaviti instalaciju gcc-3.4 pošto on nije neophodan za Dapper. U suštini sl-modem drajver se mora prvi pa tek onda treba instalirati sl-modem-deamon. Deamon u repozitorijumu će raditi nakon instalacije, ali /dev/ttySL0 neće biti obrisan i symlink do /dev/modem neće postojati nakon ponovnog startivanja računara. Novi daemon koji se nalazi u debian repozitorijumu rešava ovaj problem. Napomenuto je da daemon sada traži ungrab-winmodem i ako dobijete izlaz o grešci koja se odnosi na ovo, možda ćete morati da instalirate i taj paket.
 2. Sačuvajte sl-modem-daemon2.9.9d+e-pre2-5.deb i sl-modem_2.9.9d+e-pre2.orig.tar.gz koji se nalaze na http://packages.debian.org/unstable/misc/sl-modem-daemon. Novija verzija drajvera slmodem-2.9.11-20051101.tar.gz radi bolje pod Dapper-om i može se naći na linmodem vebsajtu http://phep2.technion.ac.il/linmodems/packages/smartlink/.
 3. Takođe će možda biti potrebno da sačuvate i instalirate ungrab-winmodem sa linmodem vebsajta.
 4. Iskopirajte sl-modem-daemon fajl u vaš lokalni repozitorijum i ažurirajte Packages.gz fajl, ovo će vam omogućiti da instalaciju obavite pomoću Synaptic-a. Ili možete koristiti način instaliranja paketa koji vama odgovara.
 5. Iskopirajte sl-modem_2.9.9+e-pre2.orig.tar.gz (ili slmodem-2.9.11-20051101.tar.gz) fajl na Desktop i desnim klikom na njega izaberite “Extract here” nakon čega će se na Desktopu pojaviti novi direktorijum pod istim imenom, sa otpakovanim fajlovima.
 6. Sada preimenujte direktorijum u nešto kraće, kao npr. "slmodem".
 7. Otvorite terminal i otkucajte cd Desktop/slmodem
 8. Otkucajte make
 9. Otkucajte sudo make install

10. Otkucajte sudo modprobe slamr 11. Otkucajte dmesg | grep slamr 12. Sada instalirajte sl-modem-daemon2.9.9d+e-pre2-5.deb uz pomoć Synaptic-a ili kako vi preferirate. 13. Iskoristite Kppp kako bi ste testirali modem. 14. Prepravite fajl /etc/default/sl-modem-daemon tako što ćete izmeniti liniju SLMODEMD_COUNTRY= USA u npr. SOUTHAFRICA. 15. Otkucajte sudo /etc/init.d/sl-modem-daemon restart da bi ste restartovali proces. 16. Ukoliko “testirate modem” u Kppp-u videćete da se vrednost za COUNTRY promenila. 17. Izgleda da Smartlink modem sa Netodragon čipom MDV92XP nije podržan, ali sa ND92XPA čipom jeste.

Modemi podržani od strane Lucent drajvera

Ovaj deo se tiče vas ukoliko je izlaz scanModem alatke sličan ovome: 'The modem has a supported Lucent/Agere DSP (digital signal processing) chipset.'. Bićete u mogućnosti da koristite drajver iz "restricted-modules" paketa, koji bi podrazumevano trebao biti instaliran. (Da bi ste proverili da je neophodan paket instaliran, koristite vaš omiljeni paket menadžer, npr. Synaptic ili Adept. Potražite paket koji ima naziv linux-restricted-modules-ARCH, gde je ARCH zadnji deo $ uname -r izlaza. Ukoliko već nije instaliran, instalirajte ga.)

Postupak podešavanja:
 • U terminalu ukucajte
 $ sudo sh -c "echo ltserial >> /etc/modules"
 $ sudo sh -c "echo ltmodem >> /etc/modules"
da bi ste module dodali u listu modula koji se automatski startuju.
 • Pošto udev briše /dev prilikom svakog startovanja računara, a neki se dialup programi oslanjaju na postojanje /dev/modem uređaja, morate napraviti link pri startovanju računara (od /dev/ttyLTM0 do /dev/modem). Da bi ste to učinili, kreirajte fajl /etc/udev/rules.d/10-local.rules, ui u njemu upišite sledeće:
 #ltmodem 
 KERNEL="ttyLTM0", SYMLINK="modem"
 • Sada učitajte drajvere po prvi put:
 $ sudo modprobe ltserial
 $ sudo modprobe ltmodem

Ovo bi trebalo da kreira uređaj /dev/modem i vi sada možete da pređete na konfigurisanje vaše konekcije.

 • Ne, Ja dobijam grešku "FATAL: module not found" pri ovom koraku :(

Obaveštenje za "5.04 Hoary" korisnike: Ubuntu 5.04 Hoary se isporučivao sa kernelom 2.6.10, koji ima određenih problema sa ovim modulima. Da bi ste ispravili greške, izmenite fajl /boot/grub/menu.lst kao što sledi (pci=routeirq je novo):

 ## ## Start Default Options ##
 ## default kernel options
 ## default kernel options for automagic boot options
 ## If you want special options for specifiv kernels use kopt_x_y_z
 ## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
 ## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
 # kopt=root=/dev/hda1 ro pci=routeirq

Ne zaboravite da ažurirate grub: $ sudo update-grub

Modemi podržani od strane Intel536EP drajvera

Ova strana opisuje kako instalirati drajver za Intel 536EP interni modem na Ubuntu za i386 platformu. Neki od ovih modema su prodati kao Cnet modemi i imaju na sebi Ambient čipove. Proces koji sledi je brz, jednostavan i radi prilično dobro. Procedura je slična za Ubuntu 4.10, 5.04 i 5.10. Postoji mala komplikacija na 5.10, koja je opisana niže. Dok je ovo pisano, kompajliranje i postupak je testiran na 5.10; samo kompajliranje je testirano na 5.04 i nikakvo testiranje nije obavljeno na 4.10.

Ažurirano (2006-Jan-11 - RicardoChavez):

Imam Intel 537EP modem i radio je na 4.10 i 5.04 koristeći drajvere sa Intelovog sajta. Jedini nedostatak je što wvdialconf izgleda ne prepoznaje /dev/modem (on samo skenira /dev/ttyS*). Moje (pomalo rizično) rešenje je da (napravite rezervnu kopiju) i zamenite jedan od /dev/ttyS* sa symlink-om do /dev/537 tako da wvdialconf može da ga prepozna. Osim toga, nije bilo drugih neugodnosti. Nadam se da je ovo bilo korisno. Uputstvo se sastoji iz 4 koraka:

 1. Instaliranje neophodnih Ubuntu paketa
 2. Skinuti potrebne fajlove sa interneta
 3. Kompajliranje drajvera
 4. Instalacija drajvera
Instaliranje neophodnih Ubuntu paketa

Ovde, ARCH je vaš kernel, da saznate koji je koristite sledeću komandu $ uname -r, koja će vam dati izlaz nalik na VERSION-XX-ARCH (gde je ARCH vaš kernel, npr. 386, 686, 686-smp, k7 or k7-smp ukoliko koristite Intel, powerpc za PPC ...). 5.04 Trebate da instalirate `build-essential` i `linux-headers-ARCH` pakete. Paketi za nekoga ko koristi x86 (većina PC-a) bi bili: build-essential linux-headers-386 Pogledajte SynapticHowto i AptGetHowTo za više informacija o instaliranju paketa. Ubuntu 5.10 Procedura za 5.10 je slična; nažalost, neki paketi potrebni za instaliranje drajvera se ne nalaze na Ubuntu 5.10 install CD-u. Prvo, instalirajte build-essential i linux-headers-ARCH pakete. Sada, takođe morate instalirati gcc-3.4 paket. Očigledno je da se ne možete konektovati na Internet: zašto bi vam onda trebali drajveri za modem? U tom slučaju, morate skinuti sledeća 3 fajla preko računara koji ima aktivnu internet konekciju, i morate nekako te fajlove učiniti dostupnim vašem računaru na kome je instaliran Ubuntu 5.10 (npr., narežite fajlove na CD ili ih iskopirajte na USB stik, ili koristite deljivu hard disk particiju). Fajlovi su Ubuntu paketi za gcc-3.4-base, cpp-3.4 and gcc-3.4. Fajlovi se mogu naći (u trenutku pisanja ovog uputstva) na:

Ukoliko ste skinuli pakete, i znate gde se nalaze, možete ih instalirati pomoću `dpkg`:

 sudo dpkg -i gcc-3.4-base_3.4.4-6ubuntu8_i386.deb
 sudo dpkg -i cpp-3.4_3.4.4-6ubuntu8_i386.deb
 sudo dpkg -i gcc-3.4_3.4.4-6ubuntu8_i386.deb

Redosled je bitan!

Skinite sam drajver

Skinite drajver odavde: http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProductID=977&DwnldID=9266&strOSs=39&OSFullName=Linux*&lang=eng Ovo je link za verziju 4.71, koja je u vreme pisanja ovog teksta (16 October 2005) bila zadnja dostupna. Za razliku od verzije 4.69.1 o kojoj je bilo rasprave u prošloj reviziji ove wiki starane, zakrpa nije potrebna. Zapamtite gde ste sačuvali ovaj fajl, koji nosi ime `Intel-536EP-4.71.tgz`; u svrhu ovog dokumenta pretpostavićemo da se on nalazi u vašem home direktorijumu (koji je /home/<username>, gde je <username> vaše korisničkko ime).

Kompajliranje drajvera

Prvo moramo otpakovati sačuvani fajl. Otvorite terminal i ukucajte sledeće:

 tar xzf Intel-536EP-4.71.tgz

Ovde pretpostavljamo da ste fajl sa Intelovog sajta sačuvali u vašem home direktorijumu; u suprotnom, otkucajte `cd <direktorijum-gde-se-fajl-nalazi>` pre nego što otkucate `tar` komandu. Ovo će kreirati direktorijum `Intel-536` sa izvornim kodom u njemu. Prebacite se u taj direktorijum komandom

 cd Intel-536

I dalje u terminalu, ukucajte:

 make clean

Ovo bi trebalo da proizvede izlaz sličan ovome:

 Try `uname --help' for more information.
 cd coredrv; make clean
 make[1]: Entering directory `/home/rory/Intel-536/coredrv'
 rm -f *.ko *.o *~ core
 make[1]: Leaving directory `/home/rory/Intel-536/coredrv'
 rm -f *.o *.ko

Sada otkucajte

 make 536

Ovo će rezultirati dugačkim izlazom na ekranu; možete ignorisati većinu tog izlaza. Poslednje linije bi trebale da izgledaju ovako:

  CC   /home/rory/Intel-536/coredrv/Intel536.mod.o
  LD [M] /home/rory/Intel-536/coredrv/Intel536.ko
 make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.12-9-386'
 make[1]: Leaving directory `/home/rory/Intel-536/coredrv'

Trebalo bi da postoji `Intel536.ko` fajl u direktorijumu; proverite to komandom `ls -l Intel536.ko`; izlaz bi trebao da izgleda ovako:

 -rw-r--r-- 1 rory rory 1070520 2005-10-16 21:02 Intel536.ko

Vaši datumi i vremena će biti drugačiji. Ukoliko koristite Breezy, veličina fajla (1070520) bi trebala da bude ista. Instaliranje Intel536.ko fajla Kopirajte fajl u direktorijum modula komandom:

 sudo cp Intel536.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/char

Možda će te biti upitani za lozinku; ukoliko je to slučaj, ukucajte vašu lozinku. Pobrinite se da vaš sistem prepozna modul uz pomoć `depmod`:

 sudo depmod -a

Konačno, učitajte drajver komandom `modprobe`:

 sudo modprobe Intel536

Ova komanda ne bi trebala da prikaže nikakav izlaz na monitoru; ukoliko prikaže nešto kao ovo:

 FATAL: Module Intel536 not found.

negde ste pogrešili; najverovatnije ste iskopirali fajl na pogrešno mesto. Ukoliko vam se prikaže neka druga poruka o grešci, moguće je da postoji greška u modulu, ili u modemu, ili vi ne posedujete Intel 536 modem. Učitavanje drajvera pri startovanju računara Da bi ste učitali modul prilikom startovanja računara, morate dodati liniju "Intel536" u fajlu /etc/modules. Prvo ćete napraviti rezervnu kopiju tog fajla:

 sudo cp /etc/modules /etc/modules.backup

Sada dodajemo željenu liniju u fajl:

 sudo sh -c "echo Intel536 >> /etc/modules"
Korišćenje modema

Vaš modem ima naziv `/dev/536ep0`. Sada možete pomoću sudo pppconfig podesiti pon & poff. Da bi koristili Kppp moraćete da kreirate symlink od /dev/536ep0 do /dev/modem. Udev briše /dev prilikom svakog startovanja sistema iz tog razloga morate kreirati fajl /etc/udev/rules.d/10-local.rules i u njemu napisati sledeće:

 # Intelmodem536ep
 KERNEL="536ep0" SYMLINK="modem"

Prvo ćemo kreirati fajl pod imenom 10-local.rules u direktorijumu /etc/udev :

sudo touch /etc/udev/rules.d/10-local.rules

Zatim ćemo u njega upisati šta se od nas gore traži:

gksudo gedit /etc/udev/rules.d/10-local.rules

i u novo otvoreni prozor otkucati sledeće:

# Intelmodem536ep
 KERNEL="536ep0" SYMLINK="modem"

Kada to uradite, ponovo pokrenite sistem i iz Kppp-a ili gnome-ppp-a proverite da li je modem prepoznat. Ukoliko jeste sad možete podesiti Kppp konekciju ka vašem provajderu. Intelovi modemi su se pokazali stabilnijim od Smartlink modema na Ubuntu Breezy-u.

Modemi podržani od strane Conexant drajvera

Obaveštenje: Conexant ne isporučuje drajvere za Linux, ali postoje komercijalni drajveri koji su dostupni kod Linuxant-a, posebne kompanije. Licenca košta 19.99 USD. Uz to dobijate i minimum godinu dana tehničke podrške i besplatno ažuriranje verzija za nove verzije kernela, nakon čega trebate ponovo da je otkupite. Bez licence drajveri su limitirani na maksimalnu brzinu od 14.4Kbps. Međutim, neki Conexant modemi se mogu osposobit pomoću sl-modem-drivers drajvera (smart link) ili pomoću drajvera sa otvorenim kodom. Obratite pažnju na to, da za manje od 20 dolara možete kupiti nov modem drugog proizvođača.

Otvoreni kod

Rafael Espíndola je portovao poslednju verziju Conexant drajvera otvorenog koda za 2.6.x kernele. AlexandreOttoStrube ih je upakovao za Ubuntu Breezy za kernel 2.6.12-8. Otvoreni kod kao i binarni paket za Breezy se može naći na [1]. FTP miror se nalazi na [2] zahvaljujući AndyRabagliati. Za Ubuntu 6.06 Dapper, attachment:modem-hsfpci.tar.bz2 je skripta koja proširuje ovaj drajver tako da podržava i ostale hsf modeme i druge kernele. Samo je otpakujte i pročitajte HOWTO.

Kratko uputstvo za podešavanje Linuxant/Conexant HSF drajvera

Ukoliko znate sve u vezi podešavanja, samo trebate da odradite sledeće: sačuvajte ZIPovan Debian hsfmodem paket sa Linuxant sa drugog računara (potražite Ubuntu 5.10 paket). Zapamtite da otpakujete Debian paket na Desktop (lakše je za lociranje). Koristićete konzolu da bi ste izvršavali komande koje slede. Ukoliko ste sačuvali binarni paket pređite na 3. korak 1. korak

Ukoliko koristite Ubuntu 5.10 (Breezy) moraćete da sačuvate i sledeće pakete gcc-3.4, gcc-3.4-base i cpp-3.4 packages:

2. korak

Nakon prebacivanja fajlova na Desktop računara na kome trebate instalirati drajver, prvo instalirajte gcc-3.4 i ostale pakete koje ste sačuvali:

cd $HOME/Desktop
sudo dpkg -i {gcc-3.4,g++-3.4,gcc-3.4-base,cpp-3.4}_3.4.4-6ubuntu8_i386.deb

3. korak

Instalirajte hsfmodem:

unzip hsfmodem_*.deb.zip     #otpakuje fajl
sudo dpkg -i hsfmodem_*.deb    #instalira .deb paket

4. korak

Dovršite instalaciju drajvera:

sudo hsfconfig

sudo hsfconfig će vas pitati za vašu lokaciju, email adresu i akreditaciju licence, pod pretpostavkom da ste je kupili; ukoliko niste, onda iskoristite besplatnu koja vam omogućava brzinu od 14.4 kbps.

PCTel Modemi

Originalna poruka na forumu: http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=928212&postcount=10 Slede uputstva: Da bi ste koristili PcTEL Micromodem 56 (HSP56 MicroModem Pctel, ili bilo koji drugi, podržan od strane drajvera) moraćete da pređete na kernel 2.6,8,1 ili niži. Čak i onda, neki modemi možda neće raditi sa 2.6 kernelom (konsultujte README fajl u drajver aarhivi), ali svi rade pod 2.4 kernelima. Da skratimo priču, da bi ste se povezali na internet iz Breezy Badger-a trebate da uradite četiri stvari: (pre nego što to uradite, pročitajte odeljak do kraja) I. Instalirajte gcc i initrd (između ostalog)

II. Preuzmite vanilla kernel sa www.kernel.org (predlazem 2.6.8.1) III. Rekompajlirajte kernel IV.Instalirajte drajver i podesite ppp Evo detalja: (pod pretpostavkom da je izvorni kod kernela u /usr/src) Otvorite terminal i ukucajte

sudo apt-get install gcc-3.4 build-essential libncurses5-dev kernel-package gnome-ppp
sudo ln -sf /usr/bin/gcc-3.4 /usr/bin/gcc

Pređite u direktorijum gde se nalazi preuzeti kernel

sudo tar -xvfj kernel-2.6.8.1.tar.gz
cd kernel-2.6.8.1
sudo make mrproper
sudo make xconfig
File-> Load izaberite /boot i označite config-2.6.12-9-386 ili trenutni konfiguracioni fajl (proverite sa uname -r u posebnom terminalu)
sudo make-kpkg clean
sudo make-kpkg --initrd --revision=custom.1.0 kernel_image
...posle nekog vremena
cd /root
sudo dpkg -i kernel-image-2.6.8.1_custom.1.0_i386.deb

If something goes wrong you will have to delete folder in /usr/src with your new kernel's name, NOT your default kernel. If something goes wrong, go to where your kernel source is and run sudo make clean and repeat everything above. If you are using GRUB that's it. No more. If you are using LILO, google a bit and you'll find how to configure it. Only one note here: you will not see standard Ubuntu splash on boot process; screen will be black, but the boot will go as normal. If you want to see what is happening go to /boot/grub and open menu.lst and under line that goes boot /boot/vmlinus something...something quiet splash delete splash . Or, if you will you can go on-line and find a better way to do this. There are enough resources. Second, if you are messing with configuration of the kernel, DO NOT change things you are not sure about. Sure, feel free to select only your graphic/music card or such things, but if you are not sure if you need something don't remove that. Remember, these are the settings that work.

 • Actually, if this compiled kernel doesn't work, you will have to add some changes... and here they are: (you can do this in the first attempt)
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=16384
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
These settings may be changed in Block Devices in kernel configuration or you can open file /boot/config-2.6.8.1 and look for these lines (if they don't exist, make them).First thing seems to be nesessary only on older Pcs, but what does old mean is beyond me. I have Pentium II 400 Mhz @ 128 Mb RAM and it takes three hours to compile kernel if no changes are made to config file. Final size is cca. 12 Mb, however fully customized kernel is around 2 MB and it takes 30 minutes to compile. You can speed up the process by killing gdm and all the stuf you dont need. Here is how to: f1+ctrl+alt and then use sudo
sudo /etc/init.d/gdm stop

now continue with make menuconfig ... See http://www.falkotimme.com/howtos/debian_kernel2.6_compile/ for more help on this (kernel compilation) step.

You will now have to download modem drivers and install them. Simply run
sudo ./setup
Or in the ~/src folder
sudo ./configure
sudo make
sudo make install

from within the untarred modem driver directory. In order to use second method you will have to copy your kernel source to /usr/src. Do this Only AFTER you have successfuly compiled the kernel, and DO NOT compile it from /usr/src. Final step: once you have sucessfuly compiled the kernel and the drivers you will whish to be able to load the drivers every time you boot the machine. Here is how you do it: go to /etc and look for file called modules. Open it and add following lines:

linmodem
pctel
pctel_hw

You can also load them by

sudo modprobe linmodem
sudo modprobe pctel
sudo modprobe pctel_hw

In the end, you will have two kernels you can chose among, if something goes wrong. Remmember that what you do by using one kernel will not be undone when you use the other one.

Hardware modems

Hardware modems don't need a special driver. If your modem connects to the serial port and you know the COM port, the device name is /dev/ttySx, where x is one less than the COM port number. For example, if your modem is on COM2, the device is /dev/ttyS1, or if your modem is on COM1, the device is /dev/ttyS0. You can use this device name to configure your dialup connection. Note by RaduCristianFotescu: I experienced the problem of a non-detected and not working external hardware serial modem (which made pppconfig, wvdial[conf] and gnome-ppp unuseable) even after issuing a 'sudo ln -s /dev/ttyS0 /dev/modem'. Of course, it previously worked in Slackware and Mepis! Eventually I got it working by making sure the modem was ON and connected to the RS-232 at the time when the kernel was booting! I guess it's smth with the boot scripts...

Podešavanje konekcije

Postoje razni alati, koji vam mogu pomoći da podesite i ostvarite internet konekciju.Neki od njih su konzolni (pppconfig i pon/poff, wvdialconf i wvdial), dok su drugi grafički (System => Administration => Networking, kppp, gnome-ppp). Da bi korisnik mogao sa bilo kojim alatom da ostvari konekciju, mora biti član "dip" i "dialout" grupe, zato dodajte sve korisnike koji trebaju da imaju mogućnost povezivanja na internet u te grupe:

 $ sudo adduser KORISNIČKOIME dip
 $ sudo adduser KORISNIČKOIME dialout

gde KORISNIČKOIME treba zameniti korisničkim imenom onoga koga želite da dodate u grupe. Takođe morate znati ime vašeg modema. U sekciji "Instaliranje drajvera" na ovoj strani biste trebali naći odgovor. U slučaju da ne znate, pretpostavićemo da je to /dev/modem.

= System ==> Administration => Networking (Ubuntu)

U podmeniju Networking, menija System => Administration se nalazi grafička alatka kojom možete podesiti ppp konekciju. Morate znati naziv vašeg modema, telefonski broj vašeg provajdera,korisničko ime i lozinku da bi ste podesili konekciju.Takodje možete koristiti Gnome Modem Monitor i Network Monitor panel aplete ukoliko želite da zaustavite, pokrenete i pratite vašu konekciju bez potrebe da svaki put otvarate Networking. Neki od korisnika su imali problema sa biranjem modema prilikom startovanja sistema. Ovo je možda povezano sa podešavanjem modema kao podrazumevanom konekcijom ka internetu u jezičku Options u Interface properties. Obaveštenje: Prijavljeno je da konekcije, koje se ostvare na ovaj nacin, budu spore, ukoliko rade. Možete probati, ali ukoliko je to slučaj i kod vas, probajte sa nekom drugom alatkom.

kppp (Kubuntu, ali takođe moguće i u Ubuntu)

Kppp dolazi uz Kubuntu, ali se može instalirati i na drugim sistemima. To je veoma dobar program koji poseduje sve što se može očekivati od jednog programa te namene. Poseduje prozor koji pokazuje stanje konekcije i njeno trajanje. Takođe se može podesiti da vam prikazuje cenu utrošenih impulsa. Ukoliko nije već instaliran, možete ga instalirati iz vašeg paket menadžera, npr. $ sudo apt-get install kppp, i pronaći ga u sekciji "Internet" glavnog menija. Svaki korisnik, koji pripada grupi dip/dialout, može koristiti kppp da se konektuje se na internet i menja podešavanja ka provajderu. Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom korišćenja otvorite "Help -- Handbook" ili: [WWW] http://docs.kde.org/stable/en/kdenetwork/kppp/ Ukoliko imate problema prilikom autorizacije, izmenite /etc/ppp/peers/kppp-options i aktivirajte liniju noauth tako što će te obrisati znak "#".

pppconfig i pon/poff

Ovo je konzolna alatka kojom upravljate vašim konekcijama. To je čini veoma flexibilnom, ali možda ne toliko jasnom.

Sakupljanje informacija

Trebaće vam:

 • Br.tel. vašeg internet provajdera
 • Vaše korisničko ime i lozinka kod provajdera
 • Naziv modema (/dev/...)

Podešavanje ppp

 1. Otvorite terminal (Applications > System Tools > Terminal) i ukucajte
   $ sudo pppconfig
  
 2. Bićete u glavnom meniju. Izaberite 'Create Create a connection'.
 3. Ostavite ime 'provider', idite na 'Ok'.
 4. Izaberite 'Dynamic Use dynamic DNS', idite na 'Ok'.
 5. Izaberite 'PAP Peer Authentication Protocol', idite na 'Ok'.
 6. Ukucajte vaše korisničko ime kod provajdera, idite na 'Ok'.
 7. Ukucajte vašu lozinku kod provajdera, idite na 'Ok'.
 8. Ostavite "speed" na 115200, idite na 'Ok'.
 9. Izaberite Tonsko ili Pulsno biranje, idite na 'Ok'.
 10. Ukucajte br. telefona vašeg internet provajdera (ne koristite crtice), idite na 'Ok'.
 11. Možete da pokušate sa automatskom detekcijom modema, ali je moguće da ne bude prepoznat.
 12. Ukoliko modem nije prepoznat, pitaće vas gde se nalazi vaš modem. ukucajte naziv vašeg modema, idite na 'Ok'.
 13. Pojaviće se pregled konekcije i moći će te da izvršite neke izmene ukoliko ste negde pogrešili.
 14. Izaberite 'Finished Write files and return to main menu.'.
 15. Izaberite 'Quit Exit this utility'.
 16. Zatvorite prozor terminala, otkucajte:
   $ exit
  

Povezivanje na internet

Odjavite se pa se ponovo prijavite (da bi se odrazila promena grupe). Svaki "dialout/dip" korisnik će sada moći da se poveže i prekine vezu sledećim komandama:

 $ pon  # povezivanje na internet koristeći postavke za provajdera "provider"
 $ poff  # prekidanje veze provajdera "provider"

Takođe možete proveriti poslednje izlaze ovih komandi pomoću:

 $ plog  # pokazuje (status) poruke od strane "pon" i "poff"

Ukoliko želite da podesite konekcije za više provajdera, ponovo pokrenite pppconfig, prođite kroz navedene korake, ali izaberite drugo ime u 3. koraku (npr. provider2). Onda se možete (dis)konektovati pomoću pon provider2 and poff provider2.

Podesavanje jačine zvučnika

Da bi ste utišali ili skroz smanjili jačinu zvučnika na modemu pratite sledeće uputstvo:

 1. Otvorite terminal (Applications > System Tools > Terminal) i ukucajte
   $ sudo nano /etc/chatscripts/provider
  
 2. Pronađite liniju koja je obeležena sa 'OK-AT-OK'.
 3. Izmenite 'ATDT' u 'ATxxDT', gde je 'xx' jedno od sledećeg:
 • M0 Zvučnik je isključen
 • L1 Slaba jačina
 • L2 Srednja jačina
 • L3 Najglasnije

Primer: ATM0DT. Ostatak linije ne menjajte.

 1. Sačuvajte fajl (Ctrl-o) i izađite (Ctrl-x).

Korišćenje "Modem Lights" panel-aplikacije

Da li želite veoma lako da se povežete ili prkinete vezu? Najlakši način za to je korišćenje Modem Lights panel apleta. Desni klik na panel, izaberite 'Add to panel' -> 'Modem Lights'. Ukoliko je naziv vašeg modema raličit od ttyS0, moraćete da podesite aplet. Desni klik na Modem Lights, izaberite Preferences -> Advanced, i promenite lock file prema vašem modemu. Npr. Ako posedujete interni modem na /dev/modem, "Device" će biti ppp0 a "Lock File" /var/lock/LCK..modem Osim toga što vam omogućava da se jednim klikom povežete ili prekinete vezu, Modem Lights vam takođe prikazuje informacije o tome koliko ste dugo na vezi, i grafički prikaz aktivnosti modema.

wvdialconf i wvdial

Ja preferiram wvdialconf i wvdial zbog toga što vam daje informaciju da li je vaš modem dobro podešen ili ne. Ukucajte u terminalu:

 $ sudo wvdialconf /etc/wvdial.conf

Ukoliko pokaže izlaz 'no modem found' ili tome slično, izvinite... izgleda da drajver za vaš modem nije ispravno instaliran. Čak ni odsustvo /dev/modem linka ne bi trebalo da utiče na wvdialconf. Ukoliko je modem pronadjen, završite podešavanje sa:

 $ sudo nano /etc/wvdial.conf

Nakon otvaranja fajla wvdial.conf, ubacite podatke o vašem provajderu na odgovarajućim mestima i dodajte druge opcije koje mogu biti potrebne vašem modemu.Primeri nekih opcija koje možete dodati, ukoliko imate problema sa uspostavljanjem veze:

 • dodajte X3 u Init2 (ne čeka ton za biranje)
 • dodajte Carrier Check = no kao novu liniju (korisno za Smartlink modeme)
 • dodajte Stupid mode = on kao novu liniju (pokrenuće pppd odmah--potrebno kod nekih provajdera)

Ako otkucate man wvdial.conf u terminalu dobićete detaljnije opcije i objašnjenja. Kada završite sačuvajte fajl (Ctrl-o) izađite (Ctrl-x) i pokušajte da se povežete:

sudo wvdial

pozvati provajdera i povezati se. Odmah posle uspešnog povezivanja, prikazaće neke informacije o konekciji (lokalnu IP adresu, udaljenu IP adresu, DNS adresu, itd.). Ne zatvarajte' terminal gde je wvdial pokrenut. Ostavite ga aktivnog do trenutka kada želite da prekinete vezu, pritisnite CTRL+C u tom terminalu da bi ste prekinuli vezu. Ukoliko se ubrzo nakon povezivanja veza prekine (30 sec - 3 min), možda ćete morati da izmenite podešavanja za pppd:

gksudo gedit /etc/ppp/options

Nađite lcp-echo-interval30 i lcp-echo-failure4. Dodajte ispred njih znak "#", npr. # lcp-echo-interval30 and # lcp-echo-failure4. Ukoliko se uspešno povežete ali vam programi koji koriste internet ne funkcionišu (npr. veb strana se ne učitava u Firefox-u), dodajte replacedefaultroute kao novu liniju u /etc/ppp/options.

gnome-ppp

gnome-ppp je grafički frontend za wvdial i može se instalirati sa $ sudo apt-get install gnome-ppp. Nakon instalacije možete ga naći u Applications -> Internet. Ukoliko wvdial radi ali imate problema da se povežete pomoću gnome-ppp, pogledajte wvdial.conf koji ste ranije kreirali u wvdialconf odeljku iznad:

gksudo gedit /etc/wvdial.conf

otvorite wvdial.conf fajl koji gnome-ppp kreira (na drugoj lokaciji):

gksudo gedit $HOME/.wvdial.conf

i uporedite podešavanja. Promenite podešavanja u gnome-ppp wvdial tako da ona budu ista kao u funkcionalnom /etc/wvdial.conf. Ne brišite linije--ukoliko želite da uklonite neko podešavanje, jednostavno obrišite tekst desno od znaka =, npr. "Init3 == ". Bez obzira na to što u dnu gnome-ppp wvdial.conf fajla stoji upozorenje, možete dodati neophodne linije, npr. "Stupid Mode == on".

Rasprava